historie MS

 

Myslivecký spolek Bujanov je jedním z nejstarších v okrese Č. Krumlov. Jeho počátky sahají do roku 1949, kdy bylo v Suchdole založeno jako střelecký myslivecký kroužek při Okresním národním výboru v Kaplici.  Tehdy bylo v Suchdole vytvořeno i jedno z prvních jednotných zemědělských družstev v okrese Kaplice. Jedním ze základajících členů mysliveckého kroužku, který se později transformoval na myslivecké sdružení , byl pan Beneš, Štěpánek, Maxa, Ing.Leiš, Tomeš, Latner a další. Úpravami  vlastnických vztahů k půdě, došlo na vytvoření státních statků, vytvořil se státní statek Hněvanov a k těmto subjektům byla přičleněna i myslivecká sdružení. I náš současný spolek se jmenoval myslivecké sdružení Hněvanov. Vždy po deseti letech byly tvořeny nové nájemní smlouvy a ve většině případech se změnou názvu došlo i ke změně výměry honiteb . Z původních asi 4000 ha až k dnešním 1445 ha. Jedno desetileté období byl náš myslivecký spolek násilně sloučen s mysliveckým sdružením Omlenice a tak po tuto dobu MS Bujanov prakticky neexistoval.

 

     V současnosti má myslivecký spolek Lišák Bujanov honitbu pronajatou od honebního společenstva Bujanov – Suchdol (sdružení vlastníků honebních pozemků) do roku 2023 o výměře 1445 ha. Z toho je 805 ha zemědělské půdy, 584 ha lesa a 56 ha ostatních ploch. Myslivecký spolek má v současnosti 16 členů s právem a povinnostmi řádného člena. Každoročně se uloví několik kusů černé zvěře, jejíž stav není normován a několik kusů srnčí zvěře, jejíž stav je normován. Základní normovaný stav je 50 ks, minimální 22 ks. Každoročně se provádí sčítání zvěře a na základě jeho výsledku je stanoven odstřel. Lov ostatních druhů zvěře není plánován, ale je povolen.

     V minulosti se MS podílel na kultuře v obci, byly pořádány poslední leče. V roce 2008 se poprvé poslední leč ze známých důvodů s nedostatkem vody v pohostinství nekonala. Následující rok se již situace zlepšila a poslední leč se opět konala. V roce 2020 se poslední leč opět nekonala z důvodu epidemie Covid-19. Stejně tak i v roce 2021. 

     Myslivecký spolek má řádně zvolený 5ti členný výbor, 3 člennou revizní komisi, pravidelně koná členské schůze včetně jedné výroční, na kterých se projednává celková činnost a zaměření sdružení.

 

Myslivecký hospodář Josef Amcha